KOMERCINIO TURTO ADMINISTRAVIMAS

Komercinių patalpų, biurų nuoma, turto valdymas, komunikacija su klientais.

  • sutarčių rengimas ir pasirašymas,
  • nuomos procesas,
  • mokėjimų valdymas,
  • konsultavimas strateginiais klausimais,
  • komunikacija su techninės priežiūros, patalpų valymo įmonėms,
  • marketingo komunikacija.
Sutarčių rengimas ir pasirašymas

Parengiamos sutartys kurios pasirašomos su nuomininkais. Vyksta sutarčių kontrolė bei stebimos datos iki kada jos galioja. Savininkas įspėjamas apie besibaigiančias nuomos sutartis

Nuomos procesas

Kontroliuojamas nuomos procesas: bendraujama su esamais nuomininkais, sprendžiami probleminiai klausimai, surandami nauji nuomininkai

Mokėjimų valdymas

Kontroliuojami bei valdomi nuomininkų mokėjimai, prižiūrimos skolos

Konsultavimas strateginiais klausimais

Pagal nuomininkų pageidavimą vyksta pasitarimai dėl pastato būklės, vykdomos konsultacijos dėl probleminių situacijų

Komunikacija su techninės priežiūros, patalpų valymo įmonėmis

Bendraujama su techninės priežiūros, valymo įmonėmis, tikrinama kokybė

Marketingo komunikacija

Savininkui pageidaujant, galimos visos su marketingo komunikacija susijusios paslaugos: socialiniai tinklai, turinio kūrimas, internetiniai puslapiai ir kt.